Årsrapport 2017-2018

Til forsiden

 

Årsrapport 2017-2018

 

Årsrapport 2016 - 2017

 

Revisionsprotokollat 2016 - 2017

 

 

Årsrapport for 2015-2016. Læs den her

 

Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med
årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante
for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om
fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse
af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne.

Årsregnskab 2014-2015

Revisionsprotokollat 2014-2015

Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ansvaret omfatter også valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne.

Revisionsprotokollat 2013-2014

............................................................................................

Læs hele Årsrapporten her: Årsrapport 2012-2013

og revisionsprotokollat til årsrapporten her: Revisionsprotokollat

Til forsiden