Sorø Internationale Musikfestival – navneændring vedtaget d. 14. februar 2023

På den ekstraordinære generalforsamling blev festivalens navn endeligt vedtaget: Sorø Internationale Musikfestival.

Vi vender dermed tilbage til den ene halvdel af vores tidligere navn “Sorø Internationale Musikfestival (SIM) – Klassisk i Sorø”, og der vil nu skulle udfærdiges nyt logo samt konsekvensrettes på hjemmeside og publikationer m.m.

Der er samtidig foretaget ændringer af regnskabsåret, som fremover bliver kalenderåret, og tidspunkt for afholdelse af ordinær generalforsamling (i første kvartal i stedet for i februar).

Logo - gamle