Generalforsamlingen 2018

Referat fra generalforsamlingen her
Beretning februar 2018 Sorø Internationale Musikfestival
Årsrapport 2016-2017
Revisions protokollat

Bestyrelsen for Sorø Internationale Musikfestival:
Formand: Klaus Gylling
Næstformand: Malene Rasmussen
Kasserer: Malene Rasmussen
Kunstnerisk leder: Merethe Køhl Hansen
Sekretær: Britta Østergaaard
Menige medlemmer:Britta Jeppsson, Jette Glavind og 1 vacant plads.
Suppleanter i nævnte rækkefølge:
Sanne Lessél-Wigh, Louise Pape, Tordur a´Brunni og Svend Lyngberg-Larsen
Webmaster: Vibeke Gylling